pedagogisch advies en training

Trainingen kinderopvang


U kunt tussen 2 januari en 1 april 2017 een subsidie aanvragen voor twee trainingen die wij aanbieden:

Documenten worden gedownload


Wij willen dat alle kinderen in Nederland leven met (professionele) opvoeders die mét het kind en vóór het kind een nóg beter leven creëren.

Hiervoor stellen wij ter beschikking onze brede kennis van en zeer ruime ervaring in de pedagogiepraktijk.

De doelgroepen waar wij ons op richten zijn: Managers, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, welzijnswerkers en verzorgenden in

  • kinderopvang
  • onderwijs
  • welzijn
  • zorg
Wij vormen met elkaar Op Pat, een coöperatie. Vanuit de gedachten dat krachten elkaar versterken. Wij vullen elkaar aan, kennen elkaars capaciteiten, gunnen elkaar ontwikkeling. Wij delen met elkaar nieuwe inzichten en ontwikkelingen, geven ondersteuning en hebben heel veel plezier.

Wij staan voor:

  • actief, betrokken en resultaatgericht ondernemen
  • wat u ziet, is wat u krijgt. Wat wij afspreken doen wij
  • samenwerken op basis van vertrouwen én met goede afspraken
  • een sterke communicatie vanuit betrokkenheid

Wij gunnen u dit ook! Samen op pat!